لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40463

سپهر سخن – ف۱ق۱۲

76

حضرت بهاءالله می‌فرمایند: امروز کوثر حقیقی و شراب معنوی معرفت الله بوده و هست. هر نفسی به آن فائز شد به کل خیر فائز است.
در برنامه‌ی این هفته، استاد بهرام فرید این بیان حضرت بهاءالله را مورد بررسی قرار می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.