لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40459

راد مردان جاوید – دوازدهم

58

بخش ششم و آخر سرگذشت ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت.
سرانجام وقایع قلعه علی مردان خان زنجان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.