لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40458

برنامه کامل ۲۲ مرداد ۱۳۹۸

67

دو بخشِ برنامه های سه شنبه های نقره ای کماکان : راد مردان جاوید و سپهر سخن خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.