لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40439

دوران شکوفایی (۷۱) – فصلی که به پایان رسید (برنامه پایانی)

71

نگار: بچه ها بحث شون گرم شده بود، و این بهترین فرصت بود. دلم می خواست همه چیزو بهشون بگم. اونا خواهرای من بودن. قد امیر و سهراب دوستشون داشتم.
نگار: بچه ها! یه لحظه ساکت باشین می خوام یه چیزی رو بهتون بگم،… یه چیز خیلی مهمی رو می خوام بهتون بگم، گوش کنین.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.