لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40409

کاوشی در تعصّب(۱۲) – تعصب مذهبی ق۲

132

شیما : بحث این هفته ی ما بحث تعصّبات مذهبیه. تعصّباتی که می تونه تبعات ویرانگر و مخرّب گسترده ای داشته باشه.
بهزاد : متأسفانه بیشتر مردم در مسائل مربوط به درست و نادرست و قضاوت نسبت به اشخاص مسائل رو به صورت سفید و سیاه می بینن. درحالی که افراد از نظر عقاید و اعمال در طیف گسترده ای قرار دارن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.