لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40408

گرامافون۳(۱۲) – گروه مایکل فرانتی

55

. امروز نوید و نیوشا در دوازدهمین قسمت از گرامافون میرن سراغ گروه مایکل فرانتی و اسپیرهد و آهنگ معروفشون: we don’t stop یا ما توقف نمی‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.