لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40407

صد پرسش صد پاسخ (۲۸) – کوه‌ها در قیامت فرومی‌ریزند؟

82

اینکه می‌گویند در قیامت کوهها فرو می‌ریزند یعنی چه؟ آیا همچنین چیزی می‌تواند اتفاق بیفتد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.