لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40373

چشمه خورشید (۹) – القاب حضرت باب ق۲

127

در این نهمین قسمت نیز، جناب استاد فرید در رابطه با القاب حضرت باب به گفتگو با رامان مجری برنامه می‌پردازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.