لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40333

دمی با تاریخ (۴۴) – گاه شمار بهائی، هفته‌ی سوم مرداد

133

– ورود حضرت بهاءالله و همراهان‌شان به بندر سامسون، در مسیر عزیمت از بغداد به استامبول (حضرت بهاءالله ص۱۶۹)
– شهادت ملانصرالله شهمیرزادی به ضرب گلوله ی متعصّبین (حیات حضرت عبدالبهاء ص۲۹۳ / مصابیح هدایت ج۱ ص۳۶۱)
– پایان دومین سفر آقا میرزا اسدالله فاضل مازندرانی و خانواده‌شان به امریکا و بازگشت‌شان به حیفا (مصابیح هدایت ج۷ ص۱۳۰)


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.