لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40329

نقطه سرخط – گیلتی پلژر ق۱

84

طی دوهفته، در نقطه‌سرخط، قصد داریم به موضوع «گیلتی پلژر» بپردازیم: اوّل اینکه گیلتی پلژر چیست؟ سپس چرا پرداختن به آن جالب و مهم است؟ و بالاخره، چند مورد گیلتی پلژر جالب را با هم مرور می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.