لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40296

بسوی دنیای بهتر۲(۱۲) – رسانه

81

رسانه ها در تعلیم و تربیت و جهت دهی به زندگی انسانها چه نقشی دارن ؟ آیا وجود رسانه امروز یک نیازه ؟ و آیا همیشه نتایج مثبت داشته ؟ چقدر به تاثیر رسانه در زندگی فردی و اجتماعی اعتقاد دارید؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.