لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40293

خبرنگار – حقوق بشر و رسانه های دولتی

143

گفتگو با: دکتر شبنم معینی پور، پژوهشگر مسائل حقوق بشر
نقش رسانه های ارتباط جمعی در حفظ حقوق شهروندان و ارتقاء حقوق بشر روز بروز پر رنگ تر می‌شود، بخصوص در جوامع بسته مانند ایران که از رسانه ها اغلب بصورت ابزار سرکوب بهره برداری می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.