لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40275

راد مردان جاوید – یازدهم

86

بخش پنجم سرگذشت حجت زنجانی. زنان بابی و دفاع شجاعانه آنان در واقعه قلعه زنجان.
حکایت زینب رستم علی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.