لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40257

این روزها – قاضی فرانک کپریو (Frank Caprio)

113

حکایت فرانک کپریو، قاضی هشتاد و دوسالۀ آمریکایی، که در قضاوت تنها به قانون و جرم نگاه نمی‌کنه، بلکه به انسانی نگاه می‌کنه که اغلب در شرایطی سخت و دشوار قانون شکنی کرده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.