لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40251

دوران شکوفایی (۷۰) – همه باهم در یک جاده

76

نگار : کار دعواهای مامان و بابای مریم به جاهای باریک کشیده بود و باباش نه تنها مامانش، بلکه حتی مامان و باباهای ما رو هم تهدید کرده بود. کس دیگه ای به جز ما دخترا خبر نداشت و ماها هم خیلی نگران بودیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.