لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40231

کاوشی در تعصّب(۱۱) – تعصب مذهبی ق۱

74

شیما : همه ی انواع تعصب می تونن خیلی خطرناک و ویرانگر بشن اما شاید از همه خطرناکتر و خانمان برانداز تر تعصب مذهبی یه چون از همه ی انواع تعصب قوی تره و می تونه افراد رو به نام دین و اخلاق به غیر دینی ترین و غیر اخلاقی ترین کارها وادار کنه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.