لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40229

صد پرسش صد پاسخ (۲۷) – عفت و عصمت

96

ما مسلمانان بسیار به پاکدامنی اهمیت می‌دهیم؛ اما به نظر شما برای آن اهمیتی قائل نیستید. چرا؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.