لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40209

چشمه خورشید (۸) – القاب حضرت باب ق۱

70

القاب حضرت باب را چه کسی به ایشان داده؟ خودشان یا دیگران؟ این موضوع هشتمین قسمت از چشمه‌ی خورشید است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.