لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40182

بانوی سرزمین من (۴۳) – کودکان و مسئولیت والدین

61

شکی نیست که مسئولیت والدین در دنیای کنونی یکی از پیچیده ترین و دشوارترین مسئولیت هاست بنا به اعتقاد آئین بهائی، والدین درقبال تربیت و تحصیل فرزندان خود وظیفه دارند و هرکس که از این وظیفه غفلت کند در نزد خداوند مسئول است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.