لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40150

دمی با تاریخ (۴۳) – گاه شمار بهائی، هفته‌ی دوم مرداد

84

– زادروز نبیل زرندی، مورخ مشهور تاریخ ادیان بابی و بهائی
– ورود حضرت باب به تبریز جهت حضور در مجلس ولیعهد
– ملاقات دکتر ویلیام کورمیک با حضرت باب پس از مجلس ولیعهد در تبریز


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.