لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40146

آفتاب بینش (۲) – مفاوضات

166

کتاب مفاوضات حاصل مکالمه‌ حضرت عبدالبهاء و کلیفورد بارنی بر سر میز ناهار است که موضوعات متمرکز مسائل دینی است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.