لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40129

خبرنگار – قهرمانان نسل ها

159

گفتگو با: خانم نصرت اردکانی، از فاتحان امرالله (Knight of Baha’u’llah)
“فاتحان امرالله”، در آیین بهائی، مردان و زنان شجاع و فداکاری هستند از قشرهای مختلف اجتماع و پیشینه های متفاوت که با ترک خانه و مال و مقام و منسب، به نقاط دوردست جهان مهاجرت کردند تا مردمان آن دیار را با نام و پیام حضرت بهاءالله آشنا کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.