لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40055

صد پرسش صد پاسخ (۲۶) – تربیت فرزند

105

آیا شما بهائیان برای تربیت فرزندانتان نکته‌ی خاصی را در نظر می‌گیرید؟ تربیت فرزندان در نگاه بهائی ویژگی خاصی دارد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.