لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40052

گرامافون۳(۱۰) – گروه لینکین پارک

86

What i’ve done از گروه لینکین پارک در این قسمت از گرامافون با نوید و نیوشا.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.