لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=40014

ورقی از خاطرات ف۳ ق۲۴ – در پیشگاه نام محبوب

76

اوج احترامى که در دل صمیمیت میان دو انسان نهفته است


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.