لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39980

بانوی سرزمین من (۴۲) – تفکرات نژادی مانعی در جهت صلح

89

مطالعات علمی ثابت کرده که تنفر نژادی، امری غریزی و ذاتی نیست چرا که کودکان ۴ تا ۵ ساله، فارغ از هر گونه توجهی به رنگ پوست و یا مشخصات بدنی، با یکدیگر دوست بوده و با هم بازی می‌کنند، و تنها در تماس با فرهنگ قومی است که به تعصب نژادی گرفتار می‌شوند. بر طبق اعتقاد بهائیان اگر انسان‌ها در همه امور خود به وحدت عالم انسانی ناظر باشند و از تعصبات و تقالید دوری کنند، می‌توانند جهانی بر پایه ارزش های والای انسانی و روحانی بسازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.