لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39976

برنامه کامل ۴ مرداد ۱۳۹۸

113

پس از چند هفته که پخش برنامه «موج مثبت» متوقف شده بود از این هفته پرده هفتم پخش مجدد آن را آغاز کرده است ، از این رو دارای پنج بخش شده که عبارتند از : یک قهرمان ، چند ثانیه با شما ، موج مثبت ، بانوی سرزمین من و جمع جمعه ها.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.