لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39952

دمی با تاریخ (۴۲) – گاه شمار بهائی، هفته‌ نخست مرداد

172

– عزیمت طاهره قره‌العین به نور و بارفروش پس از اجتماع بدشت
– عزیمت حضرت عبدالبها از نیویورک به سمت بوستون و دابلین
– صدور فرمان سلطان عبدالعزیز، سلطان عثمانی، مبنی بر تبعید حضرت بهاءالله از ادرنه به عکّا


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.