لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39950

نقطه سرخط – جرم چیست و مجرم کیست؟

135

تعریف شما از جرم چیست؟ آیا این تعریف در همه‌ کشورهای دنیا یکسان یا دست‌کم نزدیک به هم است؟ آیا جایی را سراغ ندارید که با ارائه‌ تعریف شخصی و سلیقه‌ای از جرم، بی‌گناهان را فقط و فقط به خاطر رفتار و افکار و عقاید متفاوت‌شان، مجرم شمارند؟ «به سلامتی محتوای مجرمانه» و «جمهوری مجرمان» دو یادداشتی هستند که در نقطه سرخط این هفته به این قبیل پرسش‌ها پاسخ می دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.