لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39934

بسوی دنیای بهتر۲(۱۰) – سیستم آموزشی

157

مدرسه در تعلیم و تربیت انسانها چه نقشی داره ؟ چرا و چگونه ؟در اینصورت بنظر شما شخصیت و عملکرد معلم‌ها و مسئولین مدارس چه تاثیری در ساختن شخصیت بچه ها داره ؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.