لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39902

راد مردان جاوید – بخش نهم

97

بخش سوم سرگذشت ملامحمد علی زنجانی ملقب به حجت.
شکایت مجدد علمای زنجان و احضار جناب حجت به طهران و سرزنش های حاج میرزا آقاسی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.