لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39883

دوران شکوفایی (۶۸) – محل‌های ظهور و تجلی خداوند

119

رکسانا: پس مظهرالهی یعنی خدا تو وجود پیامبرا ظهور کرده، اما نیومده تو وجودشون، سرجای خودش هست.
ندا : آفرین. اولین تمرین هم همین بود که مظاهر ظهور الهی صفات و کیفیات و اراده و هدف خداوند رو ظاهر می کنن اما خود خدا نیستن. درست شد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.