لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39882

این روزها – بینش های برآمده از دین در توسعه

78

سرویس خبری جامعه جهانی بهائی، از یکی از مهمترین کنفرانس های سالانه اروپا در زمینه توسعه اجتماعی و اقتصادی خبر می‌دهد، که در آن یبش از هشت هزار شرکت کننده نابرابریهای جهانی را بررسی می‌کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.