لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39880

سخنرانی – عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۴

115

– مسئله سیاست.
– بخش چهارم و پایانی سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.