لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39857

صد پرسش صد پاسخ (۲۵) – اخلاق

133

آیا برای زندگی امروز تنها اخلاق کافی نیست؟ اخلاق و دین از نگاه بهائیان چگونه است؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.