لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39856

برنامه کامل ۳۰ تیر ۱۳۹۸

118

پیام دوست یکشنبه ها سه بخش یا به قولی سه ایستگاه دارد : صد پرسش صد پاسخ ، گرامافون و کاوشی در تعصّب.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.