لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39828

برنامه کامل۲۹ تیر ۱۳۹۸

117

برنامه‌هائی که در این پیام دوست تقدیم شما می‌کنیم شامل : “چشمه خورشید” ، “ورقی از خاطرات” و “پندها و پیمان‌ها” خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.