لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39827

پندها و پیمان‌ها (۲۴) – منصور حلاج از معروفترین عرفا و شعرای قرن سوم هجری

224

منصور حلاج از رهروان تصوّف و خرقه پوش و همچنین از معروفترین عرفا و شعرای قرن سوم هجری بود. برخی علمای اسلام او را به خاطر عقایدش تکفیر کردند و مرتد خواندند و سپس حکم به قتلش دادند و در ملاء عام به دار آویختند. اصطلاح حلاج وار کنایه‌ایی است ادبی به معنای شهامت و استقامت بر باور و اندیشه!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.