لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39811

سلام سلامتی‌ – فصل۳ – قسمت۱

147

فصل سوم برنامه سلام سلامتى را بر طبق تعریف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهیه کردیم. سلامت تنها فقدان بیمارى نیست بلکه به معناى سلامت کامل جسم، ذهن و رفاه اجتماعى ست. در این قسمت در مورد نقش فرد و رفاه اجتماعى صحبت مى کنیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.