لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39811

سلام سلامتی‌ – ف۳ – تعریف واقعى سلامتى

236

فصل سوم برنامه سلام سلامتى را بر طبق تعریف سلامت از سازمان بهداشت جهانى تهیه کردیم. سلامت تنها فقدان بیمارى نیست بلکه به معناى سلامت کامل جسم، ذهن و رفاه اجتماعى ست. در این قسمت در مورد نقش فرد و رفاه اجتماعى صحبت مى کنیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.