لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39798

یک قهرمان (۹۲) – جمیل کنون و بوکس برای رفع خشونت

89

جمیل کنون که خود دوران کودکی و نوجوانی پر خشونتی را گذرانده، با ایجاد یک برنامه ورزشی بعد از مدرسه، علاوه بر ورزش بوکس، محیطی امن برای رشد و شکوفایی نوجوانان فراهم می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.