لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39779

کودکان منادیان صلح ف۲ (۱۲) – تاثیر موسیقی و کتابخوانی بر کودکان

90

موسیقی بر حافظه ، رشد هوش ریاضی و تقویت سیستم عصبی و کتابخوانی در افزایش توانمندی در گفتار و هوش هیجانی کودکان تاثیر ثابت شده دارند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.