لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39777

برنامه کامل ۲۷ تیر ۱۳۹۸

93

این شماره مجله جوانان هم مثل همیشه سه بخش اصلی دارد: نقطه سرخط ، کودکان منادیان صلح و دمی با تاریخ سه بخش اصلی مجله جوانان را تشکیل می‌دهند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.