لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39758

برنامه کامل ۲۶ تیر ۱۳۹۸

91

پیام دوستِ این چهارشنبه را با بخشی از “به سوی دنیای بهتر” آغاز می‌کنیم و با “خبرنگار” به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.