لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39748

راد مردان جاوید – بخش هشتم

111

بخش دوم سرگذشت ملا محمد علی زنجانی ملقب به حجت.
تشکیل مجلسی از علمای زنجان و جناب حجت در حضور محمد شاه.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.