لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39722

سخنرانی – عدم دخالت بهائیان در سیاست ق۳

136

– معانی جدیدی برای بعضی از مفاهیمی که ما در جامعه به آن عادت داریم.
– بخش سوم سخنرانی آقای دکتر فریدون جواهری در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران در لندن – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.