لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39721

این روزها به یاد تو – به یاد سالمندان در گلشهر کرج

281

تلاش ماموران اماکن کرج برای پلمپ مرکز نگهداری سالمندان ناتوان بهائی در گلشهر کرج ، مه متعلق به شهروندان بهائی است همچنان ادامه دارد!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.