لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39714

برنامه کامل ۲۴ تیر ۱۳۹۸

103

بخش‌هایی که در این پیام دوست تقدیم شما گرامیان می‌شود عبارتند از برنامه “این روزها به یاد تو” ، نمایش رادیوئی “دوران شکوفائی” و گزیده هائی از یک سخنرانی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.