لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39699

کاوشی در تعصّب(۸) – تعصّب جنسیتی در ایران ق۳

108

تهمینه : با این که زنان ایرانی مسئول حفظ بقای خونه و جامعه هستن، دسترسی کمی به منابع پایه ای توسعه و خدمات ضروری برای تأمین یه زندگی سالم و پرثمر دارن.
بهزاد : بخصوص زنان عشایر و یا روستائی که در مناطق محروم ساکن هستن


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.