لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=39698

صد پرسش صد پاسخ (۲۴) – تحری حقیقت

74

تعلیم تحری حقیقت به چه معناست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.